لیست ارائه دروس، وضعيت منابع و جدول تطبيق نیمسال اول 91-90 تاریخ : پنجشنبه، 17 شهريور ماه ، 1390
موضوع : بانک سوالات پیام نور


لیست ارائه دروس، وضعیت منابع و جدول تطبیق نیمسال اول سال تحصیلی 91-90
 برنامه 9 ترمه دانشجویان دانشگاه پیام نوردانشگاه پیام نور


کافه دانشجویی شاهین کامپیوتر به منظور راحتی اهالی کافه و دانشجویان دانشگاه پیام نور اقدام به ارائه لیست دروس، وضعیت منابع و جدول تطبیق رشته های پیام نور در نیمسال اول  سال تحصیلی 90-91 و همچنین برنامه 9 ترمه دانشجویان دانشگاه پیام نور کرده است.

کلیه فایل های ارائه شده در این مطلب، توسط دانشگاه پیام نور منتشر شده است.منابعی که اکنون در دسترس شماست به طور رسمی از طرف دانشگاه پیام نور منتشر شده استابتدا رشته خود را در جداول زیر پیدا کنید و بر روی گروه علمی رشته خود کلیک کنید
رشته های تحصیلی دوره کارشناسی
گروه های علمی شامل رشته های
فنی و مهندسی مهندسی خودرو
مدیریت اجرایی
مدیریت پروژه
مهندسی برق – الکترونیک
مهندسی برق – قدرت
مهندسی برق – کنترل
مهندسی برق – مخابرات
مهندسی برق – مهندسی پزشکی
مهندسی پزشکی – گرایش بالینی
مهندسی پزشکی – گرایش بیومترال
مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک
مهندسی پلیمر – تکنولوژی علوم رنگ
مهندسی پلیمر – صنایع پلیمر
مهندسی راه آهن - خط و سازه های ریلی
مهندسی راه آهن - بهره برداری
مهندسی راه آهن - جریه
مهندسی رباتیک
مهندسی شیمی
مهندسی صنایع
مهندسی عمران
مهندسی عمران - نقشه برداری
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)
مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)
مهندسی متالوژی صنعتی
مهندسی مکانیک
مهندسی نفت - صنایع نفت
مهندسی نفت - طراحی فرایند های صنایع نفت
مهندسی نفت صنایع گاز
مهندسی هوا فضا - هوا فضا
هنر و معماری ارتباط تصویری – گرایش ارتباط تصویری
طراحی پارچه و لباس – گرایش چاپ پارچه
صنایع دستی
عکاسی
فرش - گرایش بافت و مرمت فرش
فرش - گرایش طراحی فرش
کتابت و نگارگری - گرایش خوشنویسی
کتابت و نگارگری - گرایش خیالی نگارگری
کتابت و نگارگری - گرایش طراحی سنتی
کتابت و نگارگری - گرایش نگارگری
مرمت بناهای تاریخی
مهندسی شهر سازی
مهندسی معماری
نقاشی گرایش نقاشی عمومی
هنر اسلامی - گرایش سفال
هنر اسلامی - گرایش شیشه
هنر اسلامی - گرایش نگارگری
هنر اسلامی - گرایش هنر و صنایع فلز
هنر اسلامی - گرایش هنر و صنایع چوپ
هنرهای صناعی - گرایش سفال
هنرهای صناعی - گرایش کاشی
هنرهای صناعی - گرایش منبت ومعرق
هنرهای صناعی - گرایش نساجی سنتی
هنرهای صناعی - گرایش فلز
هنرهای صناعی - گرایش آبگینه
علوم اجتماعی آب و هوا شناسی
جغرافیا انسانی (روستایی)
جغرافیا انسانی (شهری)
جغرافیا برنامه ریزی روستایی
جغرافیا طبیعی (اقلیم شناسی)
جغرافیا طبیعی (ژئوموفولوژی)
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
ژئووفولوژی
علوم ا رتباطات اجتماعی – گرایش روابط عمومی
علوم ا رتباطات اجتماعی – گرایش روزنامه نگاری
علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی)
علوم اجتماعی (تعاون و رفاه اجتماعی)
علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی)
علوم اجتماعی(برنامه ریزی اجتماعی و رفاه)
علوم سیاسی
تاریخ
علوم پایه آمار
آمار و کاربردها
ریاضی (کاربردی)
ریاضی( محض)
ریاضیات و کاربردها
زمین شناسی (محض)
زمین شناسی(کاربردی)
زیست شناسی (علوم گیاهی)
زیست شناسی(عمومی)
شیمی (کاربردی)
شیمی (محض)
فیزیک (اتمی و مولکولی)
فیزیک (حالت جامد)
فیزیک (هسته ای)
علوم کشاورزی آب و خاک
مهندسی شیلات – گرایش تکثیر و پرورش آبزیان
مهندسی علوم کشاورزی
مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی
مهندسی کشاورزی – ترویج و آموزش کشاورزی
مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی)
مهندسی کشاورزی (علوم دامی)
مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
مهندسی مدیریت و آبادانی روستا ها
مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
مدیریت، اقتصاد و حسابداری حسابداری
علوم اقتصاد نظری
مدیریت بازرگانی
مدیریت جهانگردی
مدیریت دولتی
مدیریت صنعتی
علوم تربیتی و روانشناسی روانشناسی عمومی
مشاوره و راهنمایی
تربیت بدنی و علوم ورزشی
کتابداری و اطلاع رسانی
علوم تربیتی گرایش پیش دبستانی و دبستانی
علوم تربیتی گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشی
الهیات و علوم اسلامی الهیات – گرایش ادیان و عرفان
الهیات – گرایش تاریخ فرهنگ تمدن اسلامی
الهیات – گرایش علوم قرآن حدیث
الهیات – گرایش فقه و مبانی حقوق
الهیات – گرایش فلسفه کلام
حقوق
ادبیات و زبانهای خارجه مترجمی زبان انگلیسی
زبان ادبیات انگلیسی
زبان ادبیات عرب
زبان ادبیات فارسی
کافه دانشجویی شاهین کامپیوتر ShahinComputer.ir


رشته های تحصیلی دوره کارشناسی ناپیوسته
گروه های علمی شامل رشته های
علوم تربیتی و روانشناسی آموزش و پرورش ابتدایی
امور تربیتی
آموزش حرفه و فن
تربیت بدنی و علوم ورزشی
الهیات و علوم اسلامی آموزش دینی عربی
تربیت معلم قرآن کریم
علوم پایه آموزش ریاضی
آموزش علوم تجربی
ادبیات و زبانهای خارجه آموزش زبان انگلیسی
علوم کشاورزی مهندسی تولیدات دامی
کافه دانشجویی شاهین کامپیوتر ShahinComputer.ir


رشته های تحصیلی دوره کارشناسی ارشد
گروه های علمی شامل رشته های
ادبیات و زبانهای خارجه آموزش زبان انگلیسی
زبان شناسی همگانی
زبان و ادبیات فارسی
زبان و ادبیات انگلیسی
زبان وادبیات عربی(گرایش ادبیات عربی)
زبان وادبیات فارسی - ادبیات مقاومت
الهیات و علوم اسلامی اخلاق (اخلاق اسلامی)
اخلاق (فلسفه اخلاق)
الهیات - علوم قرآن و حدیث
الهیات - فقه و مبانی حقوق اسلامی
الهیات - فلسفه و کلام اسلامی
تاریخ تشیع
حقوق بین الملل
حقوق جزا و جرم شناسی
حقوق خصوصی
نهج البلاغه (اصول دین و معارف علوی)
علوم اجتماعی تاریخ
جامعه شناسی
جامعه شناسی (توسعه)
جامعه شناسی (گرایش جامعه شناسی مسائل اجتماعی)
جامعه شناسی حوزه مطالعات شهری صنعتی
جغرافیا برنامه ریزی شهری(ارشد)
جغرافیا برنامه ریزی روستایی
جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی)
علوم سیاسی
علوم پایه آمار ریاضی
ریاضی کاربردی (آنالیز عددی)
ریاضی کاربردی (تحقیق در عملیات)
ریاضی محض (آنالیز)
ریاضی محض (جبر)
ریاضی محض (هندسه)
زمین شناسی- آبشناسی( ئیدروژئولوژی)
زمین شناسی- سنگ شناسی رسوبی ورسوب شناسی
زمین شناسی - پترولوژی
زمین شناسی (اقتصادی)
شیمی(شیمی فیزیک)
شیمی(شیمی تجزیه)
شیمی(شیمی آلی)
ژئوفیزیک - شاخه زلزله شناسی
زیست فناوری(بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
زیست شناسی‌ (علوم گیاهی)
زیست شناسی (علوم جانوری)
زیست شناسی (بیوشیمی)
زمین شناسی زیست محیطی
زمین شناسی (چینه شناسی و فسیل شناسی)
شیمی(شیمی معدنی)
فیتوشیمی
فیزیک (زمینه ذرات بنیادی)
فیزیک (زمینه گرانش و فیزیک نجومی)
فیزیک (زمینه اتمی و مولکولی)
فیزیک (زمینه حالت جامد)
فیزیک(زمینه فیزیک بنیادی)
فیزیک(زمینه هسته ای)
علوم تربیتی و روانشناسی آموزش محیط زیست
تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت اسلامی)
تربیت بدنی و علوم ورزشی (حرکات اصلاحی و آسیب شناسی)
تربیت بدنی و علوم ورزشی (فیزیولوژی ورزش)
تربیت بدنی و علوم ورزشی (مدیریت ورزشی)
تربیت بدنی و علوم ورزشی
روانشناسی عمومی
علوم تربیتی (برنامه ریزی درسی)
علوم کتابداری و اطلاع رسانی (مدیریت فناوری اطلاعات)
علوم کتابداری و اطلاع رسانی (مخصوص دانشجویان ورودی ۹۱-۹۰)
مدیریت آموزشی
آموزش زبان فارسی
علوم کشاورزی مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی(مدیریت و تولید کشاورزی)
مهندسی کشاورزی - زراعت
مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست (ارزیابی وآمایش سرزمین)
مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی)
مهندسی کشاورزی (بیوتکنولوژی کشاورزی)
فنی و مهندسی مهندسی شیمی (بیوتکنولوژی)
مهندسی صنایع - سیستمهای اقتصادی اجتماعی
مهندسی صنایع - مدیریت سیستم وبهره وری
مهندسی صنایع
مهندسی عمران – راه وترابری
مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی
مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)
مدیریت، اقتصاد و حسابداری اقتصاد اسلامی
MBA
حسابداری
علوم اقتصادی
مدیریت اجرایی (استراتژیک)
مدیریت اجرایی (بازاریابی و صادرات)
مدیریت بازرگانی ( بازاریابی)
مدیریت بازرگانی (بازرگانی بین الملل)
مدیریت بازرگانی(گرایش مدیریت مالی)
مدیریت دولتی (مدیریت منابع انسانی)
مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روشها
مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول
مدیریت دولتی(گرایش سیستمهای اطلاعات مدیریت)
مدیریت دولتی(گرایش مدیریت مالی دولتی)
مدیریت رسانه
مدیریت فناوری اطلاعات
مدیریت فناوری اطلاعات(کسب وکار الکترونیک)
مدیریت فناوری اطلاعات(مدیریت منابع اطلاعاتی)
مدیریت فناوری اطلاعات(سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته)
مدیریت فناوری اطلاعات(مدیریت دانش)
هنر و معماری پژوهش هنر
مهندسی معماری
کافه دانشجویی شاهین کامپیوتر ShahinComputer.ir


رشته های تحصیلی دوره دکتری
گروه های علمی شامل رشته های
علوم پایه ریاضی محض (گرایش آنالیز)
ریاضی محض (گرایش هندسه)
ریاضی محض (گرایش جبر و جابجایی و همولوژی)
ریاضی محض (گرایش ابرجبرها و جبرهای مرتب شده)
ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات ( کنترل و بهینه سازی)
شیمی ( گرایش شیمی آلی)
شیمی (گرایش شیمی تجزیه)
شیمی (گرایش شیمی فیزیک)
شیمی ( گرایش شیمی معدنی)
فیزیک – شاخه نظری – شاخه تجربی
الهیات و علوم اسلامی حقوق بین الملل
حقوق خصوصی
کلام ( گرایش فلسفه دین )
مدرسی معارف اسلامی( گرایش قرآن و متون اسلامی)
مدرسی معارف اسلامی (گرایش مبانی نظری اسلام)
مدرسی معارف اسلامی ( گرایش انقلاب اسلامی)
مدرسی معارف اسلامی (گرایش تاریخ و تمدن اسلامی)
مدرسی معارف اسلامی ( گرایش اخلاق و عرفان)
مدیریت و اقتصاد و حسابداری مدیریت دولتی (گرایش مدیریت منابع انسانی)
مدیریت دولتی ( گرایش رفتار سازمانی)
مدیریت بازرگانی( گرایش سیاستگذاری بازرگانی – گرایش بازاریابی )
علوم اقتصادی
ادبیات و زبانهای خارجی آموزش زبان انگلیسی
زبان و ادبیات فارسی
زبانشناسی همگانی
علوم اجتماعی تاریخ ایران بعد از اسلام
جامعه شناسی
جغرافیا
علوم تربیتی و روانشناسی برنامه ریزی آموزش از راه دور
تربیت بدنی ( گرایش مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی)
روانشناسی
کافه دانشجویی شاهین کامپیوتر ShahinComputer.ir

این لیست ها به طور رسمی از طرف دانشگاه پیام نور منتشر شده است


لیست ارائه دروس وضعيت منابع جدول تطبيق دانشگاه پیام نور، برنامه 9 ترمه دانشگاه پیام نور، برنامه نه ترمه دانشگاه پیام نور،دانشگاه پیام نور،دروس رشته های مدیریت،دروس اقتصاد،دروس رشته حسابداری،دروس رشته های علوم كشاورزی،دروس رشته های علوم اجتماعی،دروس رشته ادبیات و زبانهای خارجه،دروس رشته الهیات و علوم اسلامی،دروس رشته علوم تربیتی،دروس رشته روانشناسیمنبع این مقاله : کافه دانشجویی | دانشجویان دانشگاه پیام نور شاهین شهر و اصفهان
http://shahincomputer.ir/

آدرس این مطلب :
http://shahincomputer.ir//modules.php?name=News&file=article&sid=78